Traveleye.se Köp- och resevillkor

1. Generellt

a) Traveleye.se är en förmedlare av reserelaterade produkter, såsom hotellagenter, reseförsäkringar, transfers mm. Prissättningen av dessa produkter ligger helt utanför vår kontroll och vi ansvarar inte för detta.

b) Vid kontakt med oss angående din beställning är det endast du som huvudbokare/beställare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Det är därför viktigt att du kan uppvisa ditt ordernummer vid kontakt med oss.

c) När slutbetalning kommit oss tillhanda och så snart vi administrerat din beställning kommer vi skicka e-post med information om din order. Vi administrerar normalt beställningar inom 24 timmar från betalningstillfället. 

d) Vi reserverar oss för tekniska problem som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka

e) Vid bokning under helg eller helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag

f) Färdhandlingar levereras till den e-postadress du angivit i bokningen. I de fall du som kund önskar få färdhandlingar levererade per post tillkommer en administrativ avgift för detta.

g) Vi ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer, bokningssystem producerar

h) Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar något som kan betecknas som force majeur, det vill säga något som sker utanför någons kontroll kan vi som förmedlare inte hållas ansvarig för detta

i) I övrigt gäller svenska lagar och förordningar

2. Kundens ansvar

a) Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp

b) Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit bekräftelse/resehandlingar inom 24 timmar eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående

c) Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar, pass, visum, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs

d) Det är mycket viktigt att Du som kund uppger en korrekt E-post adressoch mobilnummer då det är de kanaler som vi informerar dig om eventuella förändringar som kan ske med exempelvis ditt hotell.

e) Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, valt hotell och destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. 

f) Som kund är du skyldig att påtala fel eller brister på plats för att vi ska kunna hjälpa till att åtgärda problemet. 

3. Beställning

a) Minimiålder för att boka resa på vår hemsida är 18 år

b) Vi kan inte hantera beställningar med endast barn/ungdomar under 18 år

c) Din bokning blir bindande i samband med betalning oavsett vilket betalsätt du väljer.

d) Beställningen blir automatiskt avbokad om du inte slutför din betalning eller väljer fakturering före den tid som anges vid bokning

e) Ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte för transporter och relaterade tjänster såsom inkvarteringar

4. Betalning

a) Du måste vara 18 år för att betala på vår hemsida

b) På betalsidan framgår villkoren för betalning av just din specifika beställning

c) Om du uppger felaktiga uppgifter kan du även i efterhand krävas på kostnader som uppstår

d) Vi ansvar ej för betalningar som ej kommit oss tillhanda på grund av tekniska problem utanför vår kontroll

e) Din beställning måste slutföras före den tidpunkt som anges vid bokning. Om ett köp inte är slutfört före denna tidpunkt bokas din beställning av med automatik

f) För information avseende betalningssätt, se Information om betalning

5. Priser

a) Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i beställningen. Ev. övriga kostnader som t.ex. turistskatter framgår vid respektive hotellinformation.

b) Om du genomför en bokning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället

6. Ombokning/ändring

a) Om hotellet eller den andra agenten för den reserelaterade produkten tillåter ombokning eller namnändring tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift för denna ändring

b) Ändringar måste göras i god tid före utresa/hemresa, dock senast två vardagar före resans genomförande

7. Avbokning

a) Avbokar du din resa innan du valt fakturering eller betalat din beställning utgår ingen kostnad för detta

b) Avbokar du din resa efter du valt fakturering eller betalat din beställning gäller följande:

Om du inte tecknat något avbeställningsskydd utgår normalt ingen återbetalning. Undantag vid de tillfällen andra villkor framkommer vid bokningstillfället. I den händelse du måste avboka din resa och inte tecknat avbeställningsskydd försöker vi naturligtvis hjälpa dig att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris mot en administrativ avgift. Har du tecknat ett avbeställningsskydd kan du avboka din resa enligt gällande regler för avbeställningsskyddet

c) Du kan inte avboka en betald resa via hemsidan. Detta måste göras över telefon eller mejl

d) Om du, av någon anledning, blir försenad till din hotellövernattning så att inte första nattens boende utnyttjas, är det viktigt att du meddelar hotellet om detta. Risken är annars att hotellet avbokar hela din vistelse. Du har då ingen rätt till återbetalning.

8. Pass, visum och vaccinationer

a) Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.

b) Om barn under 18 år ska resa tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare, ensamma, eller om föräldrar/vårdnadshavare har annat efternamn än barnet bör du observera att vissa destinationer kräver ett skriftligt godkännande från vårdnadshavare. Detta godkännande ska du som huvudbokare ta med på resan. 

c) Vi påtar sig inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenären i samband med att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden. Resande som inte har godkända resedokument kan bli nekad inresa

d) Som resenär är du själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i ovan nämnda formaliteter

9. Reseförsäkring

a) Vi rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser. Vi samarbetar med ERV som är specialister på olika typer av reseförsäkringar oavsett om du ska resa på en weekendresa eller stanna borta längre. Kontakta oss för mer information.

10. Avvikelser eller brister i produkten/avhjälpande av fel

a) Om inte allt varit till belåtenhet måste man på plats försöka rätta till problemet. Påtalar man inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när man kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher

b) Om problemet inte lösts på plats och du vill göra en reklamation, kan du kontakta oss så skickar vi ett enkelt formulär som du fyller i och skickar till oss. Reklamationen ska skickas senast en månad efter hemkomst, såvida synnerliga skäl inte föreligger. 

c) Är du inte nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en opartisk institution vars bedömning vi medverkar i och vars utslag vi alltid följer. Vi ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN. Kontakta ARN via www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm

11. Förmedling av hotell

a) Vid bokning av hotell ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till hotellet vid ankomst

b) Om du räknar med att ankomma sent till hotellet, ansvarar du själv för att informera hotellet om detta. Hotellet har rätt att släppa din bokning om sen ankomst inte anmälts i förväg

c) Önskemål på hotellen kan aldrig garanteras utan är just önskemål

d) Hotell är inte återbetalningsbara undantaget de hotell som presenteras med ”Fri avbokning” eller liknande i bokningsflödet. En administrativ avgift för hantering av den manuella avbokningen tas alltid ut och uppgår till 5% av resans pris eller minst 250 kr/bokning.

e) Om inte allt varit till belåtenhet måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher

12. Förmedling av transfer

a) Du ansvarar själv för att läsa de villkor som gäller just din transfer. Dessa varierar beroende på destination och färdsätt. Villkoren återfinns på din voucher

b) Vid bokning av transfer ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till transportören

c) Vi förbehåller oss rätten att återkomma 24 timmar efter bokning eller nästkommande vardag om din transfer inte kunde bekräftas. Full återbetalning för transfern gäller vid dessa tillfällen

d) Observera att det normalt sett endast är tillåtet med ett bagage per bokad passagerare. Om du önskar ha med dig exempelvis sportutrustning eller liknande skrymmande bagage kan du kontakta Traveleye så hjälper vi dig med bokningen. Risken finns annars att chauffören ej kan genomföra transfern.

13. Registreringsvillkor och personuppgiftsbehandling

a) Vänligen se Personuppgiftshantering